Rekrutacja na drugi nabór trwa !!!

Dodane: 21.02.2020

Informujemy, że od dnia 21 lutego 2020 roku przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne na drugi nabór Grup Inicjatywnych zainteresowanych pozyskaniem dotacji na utworzenie nowego lub przystąpienie do istniejącego przedsiębiorstwa społecznego.

W celu zgłoszenia kandydatury Grupy inicjatywnej należy dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną) Formularz rekrutacyjny wraz z Formularzem pomysłu biznesowego do jednego z poniższych Punktów Coworkingu Społecznego:

  • Spółdzielnia Socjalna "OPOKA"  32-300 Olkusz, ul. Żuradzka 3B
  • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. 32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5


Termin zakończenia drugiego naboru - 6 marca 2020 roku godz. 13:00 (decyduje data wpływu).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

  • Spółdzielnia Socjalna "OPOKA" – 32 307 02 67
  • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. –  32 623 06 35
     

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i podmioty!

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami znajdą Państwo tutaj.

 

Wsparcie finansowe

Udzielamy wsparcia szkoleniowo-doradczego osobom zainteresowanym założeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego lub utworzeniem miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym. Wspieramy rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenie trwałych miejsc pracy. Naszym celem jest przygotowanie Uczestników projektu do założenia, prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym z uwzględnieniem ich przyszłej roli w tym przedsiębiorstwie, a także wsparcie grup inicjatywnych w tworzeniu biznesplanu, który stanowi podstawę do ubiegania się o przyznanie bezzwrotnej dotacji.

Oferta MOWES dla grup inicjatywnych:

1. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w 3 obszarach ważnych z punktu widzenia planowanego przedsięwzięcia tj.:

  • wiedzy z zakresu powoływania i aspektów prawnych funkcjonowania PS,
  • aspektów finansowych i biznesowych prowadzenia PS,
  • potrzeb dotyczących kwalifikacji i umiejętności zawodowy członków grupy inicjatywnej.


2. Opracowanie kompletnego Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) dla uczestników.

3. Wsparcie szkoleniowe poprzez realizację cykli szkoleniowych złożonych z 2 bloków tematycznych:

blok 1 – aspekty prawne i zasady funkcjonowania, specyfika działalności gospodarczej prowadzonej w formie PS, odpowiedzialność prawna,
blok 2 – finansowe aspekty funkcjonowania PS, planowanie działalności, księgowość, koszty działania w tym obciążenia podatkowe, odpowiedzialność finansowa.


4. Doradztwo biznesowe (obejmujące m.in. zasady planowania w biznesie, tworzenie biznesplanu na potrzeby dotacji) realizowane przez doradcę biznesowego.

5. Doradztwo kluczowe (obejmujące m.in. opracowanie dokumentów statutowych przez grupy inicjatywne, pomoc w dopełnieniu formalności związanych z rejestracją podmiotu, pomoc organizacyjną w znalezieniu lokalu, czy odpowiedniego sprzętu, pracowników) realizowane przez doradcę kluczowego.

6. Doradztwo specjalistyczne obejmujące m.in. finanse, porady prawne, czy technologiczne w danej dziedzinie produkcji, badania rynku itp.

7. Szkolenia zawodowe w zależności do indywidualnych potrzeb.

8. Wsparcia finansowe na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym dla uczestników projektu w maksymalnej kwocie 21.020,00 zł na utworzenie jednego miejsca pracy.

9. Wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej kwocie 2.250,00 zł miesięcznie na jedno utworzone miejsce pracy wypłacane przez 6 miesięcy.

10. Wsparcie pomostowe merytoryczne po zarejestrowaniu podmiotu.

Udostępnij stronę