KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Powiat bocheński

 • Klub Integracji Społecznej „Razem możemy więcej” przy MOPS w Bochni
  ul. Kolejowa 14, 32-700 Bochnia
  www.mopsbochnia.pl

 • Klub Integracji Społecznej „Jutro - już dziś” przy GOPS w Trzcianie
  32-733 Trzciana 248
  www.gopstrzciana.pl 

 

Powiat chrzanowski

 • Klub Integracji Społecznej  przy OPS w Trzebini
  ul. 24 Stycznia 47, 32-540 Trzebinia
  www.um.trzebinia.pl

 • Klub Integracji Społecznej przy OPS w Libiążu
  ul. 9 Maja 2, 32-590 Libiąż
  www.libiaz.pl

 • Klub Integracji Społecznej przy OPS w Chrzanowie
  ul. Oświęcimska 9, 32-500 Chrzanów
  www.ops.chrzanow.pl 

 

Powiat gorlicki

 • Klub Integracji Społecznej Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja” w Gorlicach
  ul. Biecka 9B, 38-300 Gorlice
  www.nadziejabiecz.pl 

 

Kraków

 

Powiat krakowski

 • Klub Integracji Społecznej przy GOPS w Zielonkach
  ul. Krakowskie Przedmieście 112, 32-087 Zielonki
  www.gops-zielonki.pl

 • Klub Integracji Społecznej przy GOPS w Wielkiej Wsi
  ul. Krakowska 172, 32-089 Biały Kościół
  www.gops.wielka-wies.pl

 • Klub Integracji Społecznej przy GOPS w Krzeszowicach
  ul. Kościuszki 43, 32-065 Krzeszowice
  www.gopskrzeszowice.pl 

 

Powiat miechowski

 • Klub Integracji Społecznej w Miechowie
  ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów
  www.miechow.eu

 • Klub Integracji Społecznej przy GOPS w Charsznicy
  ul. Kolejowa 22, 32-250 Charsznica
  www.charsznica.pl

 • Klub Integracji Społecznej „Aktywność popłaca” przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dialogu,Współpracy i Rozwoju - Racławice
  32-222 Racławice 155

 

Powiat myślenicki

 • Klub Integracji Społecznej przy OPS w Sułkowicach
  ul. Sportowa 51, 32-440 Sułkowice
  www.ops.sulkowice.pl 

 

Nowy Sącz

 • Klub Integracji Społecznej „Aktywna przyszłość” przy MOPS w Nowym Sączu
  ul. Nawojowska 17a, 33-300 Nowy Sącz
  www.mops.nowysacz.pl

 • Klub Integracji Społecznej przy Fundacji „Collegium Progressus”
  ul. Ogrodowa 39, 33-300 Nowy Sącz
  www.fundacja-cp.pl 

 

Powiat nowosądecki

 • Klub Integracji Społecznej Fundacji Europa+
  Brzezna 1, 33-386 Podegrodzie
  www.europaplus.pl

 • Klub Integracji Społecznej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”
  Mostki 86, 33-340 Stary Sącz
  www.bramabeskidu.pl 

 

Powiat olkuski

 • Klub Integracji Społecznej przy OPS w Kluczach
  ul. Zawierciańska 12, 32-310 Klucze
  www.gmina-klucze.pl

 • Klub Integracji Społecznej przy GOPS w Bolesławiu
  ul. Główna 46, 32-329 Bolesław
  www.gminaboleslaw.pl 

 

Powiat oświęcimski

 • Klub Integracji Społecznej przy GOPS w Kętach
  ul. Sobieskiego 41, 32-650 Kęty
  www.gops.kety.pl

  Dowiedz się więcej:

 • Klub Integracji Społecznej przy OPS w Brzeszczach
  ul. Mickiewicza 2, 32-620 Brzeszcze
  www.ops.brzeszcze.pl

 • Klub Integracji Społecznej przy GOPS w Przeciszowie
  ul. Długa 6, 32-641 Przeciszów
  www.gopsprzeciszow.pl 

 

Powiat proszowicki

 • Klub Integracji Społecznej „Szansa na aktywność” przy PCPR w Proszowicach
  ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice
  www.pcpr.proszowice.pl

 • Klub Integracji Społecznej przy MGOPS w Proszowicach
  ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice
  www.mgops.proszowice.pl 

 

Powiat suski

 • Klub Integracji Społecznej przy MOPS w Suchej Beskidzkiej
  ul. A. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
  www.sucha-beskidzka.pl 

 

Tarnów

 

Powiat wadowicki

 • Klub Integracji Społecznej przy OPS w Andrychowie
  ul. Krakowska 72, 34-120 Andrychów
  www.opsandrychow.pl

 • Klub Integracji Społecznej przy MGOPS w Kalwarii Zebrzydowskiej
  al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  www.mgopskalwariaz.com.pl