WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Powiat bocheński

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Specjalnej Troski „Amicus Hominis”
  32-700 Proszówki 346
  www.wtzbochnia.pl

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w Łapanowie
  32-740 Łapanów 12A
  www.wtzlapanow.pl

 

Powiat brzeski

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy „Ostoja”
  ul. Przemysłowa 18, 32-800 Brzesko
  www.wtzbrzesko.pl

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym „Pomocna Dłoń”
  Zawada Uszewska 70, 32-864 Gnojnik
  www.wtz.info.pl

 

Powiat chrzanowski

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Chrzanowie
  ul. Sokoła 8, 32-500 Chrzanów
  www.wtzst-chrzanow.pl
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Libiążu
  ul. Piłsudskiego 4, 32-590 Libiąż
  www.wtzlibiaz.pl
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Trzebini
  ul. Luzara 1, 32- 540 Trzebinia
  www.wtztrzebinia.pl

 

Powiat dąbrowski

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”
  ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

 

Powiat gorlicki

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym „Caritas”
  ul. M. Konopnickiej 21, 38-300 Gorlice
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja”
  ul. Parkowa 1, 38-340 Biecz
  www.nadziejabiecz.pl
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej
  38-305 Lipinki 8
  www.drocaritas.pl
 • Warsztat Terapii Zajęciowej
  Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Rodzina”w Gorlicach
  ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, 38-300 Gorlice
  www.wtzrodzina.jimdo.com
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
  Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej "ELEOS" w Gładyszowie
  38-315 Gładyszów 45
  www.eleos.gladyszow.org

 

Kraków

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”
  ul. Królowej Jadwigi 81, 30-209 Kraków
  www.wtz81.pl 

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”
  os. Górali 19, 31-961 Kraków
  www.gaudiumetspes.pl

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego
  ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
  www.babinski.pl

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej
  ul. Łanowa 43, 30-725 Kraków
  www.ceti.pl/lanowa/wtz

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
  ul. Miodowa 9, 31-055 Kraków
  www.stowarzyszenie-rozwoju.eu

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie
  os. Dywizjonu 303 65, 31-875 Kraków
  www.albert.krakow.pl

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Oddział Kraków Nowa Huta
  os. Wandy 18, 31-906 Kraków
  www.wtzkrakow.pl

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Oddział Kraków Nowa Huta
  ul. Truskawkowa 4, 31-985 Kraków
  www.tpd.pl

  Dowiedz się więcej:

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych,
  Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”
  ul. Basztowa 3, 30-002 Kraków 
  www.ognisko.org.pl

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Duszpasterskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym
  os. Centrum C 7, 31-930 Kraków
  www.duszpasterskie.wordpress.com

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Klika"
  ul. Fatimska 41 a-b, 31-828 Kraków
  www.klikakrakow.pl

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji „Artes”
  ul. Estery 3, 31-056 Kraków

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Dobrej Nadziei
  ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków
  www.wtz.sdn.org.pl

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Emaus”
  ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków
  www.emaus18.pl

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej
  Cechowa 142, 30-685 Kraków

 

Powiat krakowski

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach
  32-064 Radwanowice 1
  www.albert.krakow.pl

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”
  ul. Langiewicza 8, 32-043 Skała
  www.fundacja-leonardo.pl

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”
  32-125 Pobiednik Mały 67
  www.ognisko.org.pl

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej
  ul. Bonifraterska 33, 32-031 Konary
  www.bonifundo.pl 

 

Powiat limanowski

 

Powiat miechowski

 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Rzędowicach
  32-210 Rzędowice
  www.ksiazwielki.eu

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Pomocy „Szansa” w Witowicach
  32-250 Podlesice
  www.spszansa.pl

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Miechowie
  ul. Sienkiewicza 24, 32-200 Miechów
  www.psouumiechow.pl 

 

Powiat myślenicki

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach
  32-440 Harbutowice 1
  www.wtz.myslenicki.pl 

 

Nowy Sącz

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja”
  ul. Fraislera 10, 33-300 Nowy Sącz
  www.wtzns.pl
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”
  ul. Tarnowska 109, 33-300 Nowy Sącz
  www.mada.org.pl 

 

Powiat nowosądecki

 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Siołkowej
  Siołkowa 31, 33-330 Grybów
  www.wtz.gminagrybow.pl

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Karpatia”
  Biała Niżna 5, 33-330 Grybów

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach
  33-331 Stróże 735 B
  www.fpon.org

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk”
  33-386 Gostwica 27
  www.promyk.podegrodzie.pl

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Dolina Dunajca”
  33-390 Łącko 498

 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Korzennej
  33-323 Korzenna 248 
  www.wtz.korzenna.iap.pl 

 

Powiat nowotarski

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Szczawnicy
  Park Dolny 6, 34-460 Szczawnica
  www.psouu-szczawnica.pl
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Krakowskiej
  34-408 Odrowąż 33
  www.krakowcaritas.pl 

 

Powiat olkuski

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Otwartych Serc Aktywnych Kobiet (SOS)
  ul. Gęsia 25, 32-300 Olkusz
  www.wtzolkusz.pl

  Dowiedz się więcej:  

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach
  ul. Bolesławska 23, 32-310 Klucze
  www.chsd.pl

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Wolbromiu
  ul. Skalska 22, 32-340 Lgota Wolbromska
  www.psoni-wolbrom.pl 

 

Powiat oświęcimski

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Chełmku
  ul. Przemysłowa 2, 32-660 Chełmek
  www.wtzchelmek.pl 

 

Powiat proszowicki

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej im. A. Chmielewskiego
  32-104 Łyszkowice 64
  www.wtzlyszkowice.pl 

 

Powiat suski

 • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Gminę Stryszawa
  34-232 Kuków 157
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Krakowskiej
  34-210 Zembrzyce 1
  www.krakowcaritas.pl
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Zawoi
  34-231 Juszczyn 542 b

 

Tarnów

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji
  ul. Hodowlana 6, 33-100 Tarnów
  www.repi.pl

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie
  ul. Ostrogskich 5B, 33-100 Tarnów
  www.psoni.org

 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
  ul. Klikowska 190, 33-100 Tarnów
  www.sosw.tarnow.pl 

 

Powiat tarnowski

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowe "Piast" im. W. Witosa
  33-150 Wola Rzędzińska 297a

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźń”
  33-170 Karwodrza 116
  www.dpskarwodrza.pl

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach
  32- 840 Dzierżaniny 72
  www.dpsstroze.pl 

 

Powiat tatrzański

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Zakopanem
  ul. Kamieniec 32 d, 34-500 Zakopane
  www.psoni-zakopane.pl 

 

Powiat wadowicki

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Spytkowicach
  ul. Górki 28A, 34-116 Spytkowice
  www.krakowcaritas.pl 
 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej OO Bonifratrów w Zebrzydowicach
  34-130 Zebrzydowice 1
  www.zebrzydowski.pl 

 

Powiat wielicki

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Osób Niepełnosprawnych w Podolanach
  32-420 Podolany 74
  www.fonpodolany.pl