Członkowie MKRES

Na podstawie Zarządzenia nr 104/2015 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie powołania składu Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, a także Zarządzenia nr 42/2016 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2016 r., w skład Komitetu wchodzą:

z ramienia samorządu województwa:
1. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
2. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
3. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie


z ramienia samorządów lokalnych:
4. Powiat Tarnowski
5. Gmina Wieprz
6. Gmina Czernichów
7. Miasto Jordanów
8. Miasto Stary Sącz
9. Gmina Iwanowice


z ramienia podmiotów ekonomii społecznej:
10. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
11. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
12. Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
13. Fundacja Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej
14. Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
15. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA
16. Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
17. Spółdzielnia Socjalna Bella Vita
18. Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie
19. Wiatr Woda Spółdzielnia Socjalna
20. Spółdzielnia Socjalna OPOKA
21. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei
22. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus
23. Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne
24. Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
25. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy


z sektora nauki:
26. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
27. Urząd Statystyczny w Krakowie


z sektora biznesu:
28. Małopolski Związek Pracodawców "Lewiatan"
29. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
30. Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

 

Przedstawiciele Członków Komitetu pełnią swoje funkcje społecznie, za pracę w Komitecie nie przysługuje wynagrodzenie.
Komitet jest otwarty na współpracę z podmiotami działającymi na polu ekonomii społecznej, które identyfikują się z jego celami i są gotowe je realizować we współdziałaniu z innymi podmiotami na zasadach określonych przez Komitet.