Dokumenty do pobrania

  • O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w Zapoczątkowuje pobieranie plikuZasadach przyznawania Znaku Promocyjnego ES "Zakup Prospołeczny".
  • Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.
  • Wniosek w formie papierowej oraz ankietę składa się do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.
  • Procedura przyznawania Znaku „Zakup Prospołeczny” trwa 3 miesiące od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.
  • Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” następuje poprzez udzielenie wyłącznej licencji przez ROPS.

Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” jest prawnie chroniony.

 

DODATKOWE INFORMACJE:
Iwona Hirsch-Chojnacka
tel.: (+48 12) 422 06 36 | w.35
mobile: (668) 48 51 91
e-mail: Otwiera program do wysyłania emailiihirsch@rops.krakow.pl