Chłopska Szkoła Biznesu w małopolskich szkołach średnich

Od 2012 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie prowadzi akcję edukacyjną, która ma na celu upowszechnienie wiedzy o przedsiębiorczości społecznej wśród uczniów szkół średnich z Małopolski. „Chłopska Szkoła Biznesu”, bo tak nazywa się realizowana przez nas akcja, polega na przeprowadzeniu zajęć warsztatowych obejmujących zagadnienia przedsiębiorczości społecznej jako alternatywy dla klasycznych przedsiębiorstw i jest realizowana z wykorzystaniem gry planszowej.

Zaproponowany przez nas program zajęć obejmuje 2 godziny lekcyjne i składa się z następujących elementów:
1) rozgrywki Chłopska Szkoła Biznesu, która ma na celu przybliżenie uczniom mechanizmów wolnego rynku, a także stanowi praktyczną edukację na rzecz przedsiębiorczości oraz rozwijanie kompetencji społecznych graczy;
2) rozgrywki Chłopska Ekonomia Społeczna, ukazującej różnice pomiędzy klasycznymi przedsiębiorstwami a przedsiębiorstwami społecznymi;
3) dyskusji na temat zasad działania przedsiębiorstw społecznych.

W ciągu ośmiu lat prowadzenia akcji, przeprowadziliśmy zajęcia dla 4830 uczniów w 194 małopolskich szkołach.

 

 

Finałem akcji jest międzyszkolny turniej Chłopskiej Szkoły Biznesu, podczas którego zwycięzcy rozgrywek z każdej z odwiedzanych szkół rywalizują ze swoimi rówieśnikami, a dodatkowo mają możliwość spotkać się z przedsiębiorcą społecznym. Laureaci rozgrywek międzyszkolnych otrzymują nagrody rzeczowe.

 

Bardzo serdecznie zapraszamy do współpracy!
Szczegółowych informacji udziela:
Maria Brzeziak (12) 422 06 36, wew. 26.