Grupy robocze MKRES

Grupa ds. systemu wsparcia ekonomii społecznej

CELE GRUPY: Grupa jest kontynuacją działań podejmowanych na płaszczyźnie Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej. Działania grupy służyły wtedy współpracy pomiędzy projektem systemowym ARES a projektami...

więcej...
Grupa ds. badań i monitoringu

CELE GRUPY: - modyfikacja koncepcji monitorowania kondycji sektora ekonomii społecznej w Małopolsce (rozszerzenie monitoringu o trzecie narzędzie badawcze dla PES o charakterze reintegracyjnym, tj. ZAZ, WTZ, CIS, KIS),-...

więcej...
Grupa ds. marketingu

CELE GRUPY: Współpraca przy wypracowywaniu koncepcji oraz organizacji wspólnych przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i...

więcej...
Grupa ds. uspołeczniania zadań

CELE GRUPY: Włączenie JST w planowane działania OWES i MOKES dotyczące form wsparcia dedykowanych samorządom lokalnym. Planowane tematy dotyczyć będą zwłaszcza:- wsparcia JST w zakresie zlecania zadań podmiotom ekonomii...

więcej...
Grupa ds. przedsiębiorstw społecznych

CELE GRUPY: - Umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń (forum spotkań).- Przepływ informacji dot. wsparcia PS oraz działań PS.- Diagnozowanie problemów/ barier w działalności małopolskich PS.- Generowanie...

więcej...