CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Powiat chrzanowski

 • Centrum Integracji Społecznej w Babicach
  ul. Zakopiańska 23, 32-551 Babice
  www.babice.pl 

 

Powiat gorlicki

 • Centrum Integracji Społecznej w Bieczu
  ul. Kazimierza Wielkiego 31, 38-340 Biecz
  www.biecz.pl 

 

Kraków

 • Centrum Integracji Społecznej utworzone przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
  ul. Smoleńsk 4, 31-107 Kraków
  www.dzielopomocy.pl

 • Centrum Integracji Społecznej Galicyjskiej Fundacji „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
  ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków
  www.gce.krakow.pl 

 

Powiat krakowski

 

Nowy Sącz

 • Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych „STOPIL”
  ul. Wyspiańskiego 22, 33-300 Nowy Sącz
  www.stopil.org.pl 

Powiat nowosądecki

  

Powiat olkuski

 • Centrum Integracji Społecznej przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w Kluczach
  ul. Bolesławska 23, 32-310 Klucze
  www.chsd.pl

 • Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Rozwoju Kultury i Sportu „Delfin”
  ul. Żuradzka 3B oraz ul. Szpitalna 5, 32-300 Olkusz
  www.stowarzyszenie-delfin.pl 

 

Powiat oświęcimski

 • Centrum Integracji Społecznej w Kętach Fundacji Teatru Grodzkiego
  ul. Sobieskiego 19, 32-650 Kęty
  www.cis.bielsko.pl 

 

Tarnów

 • Tarnowskie Centrum Integracji Społecznej utworzone przez Fundację „Partnerstwo Dla Przyszłości”
  ul. Słowackiego 6,33-100 Tarnów
  www.fpdp.pl

 • Centrum Integracji Społecznej utworzone przez Spółdzielnię Socjalną Serwis
  ul. Krakowska 13/3, 33-100 Tarnów
  www.spoldzielniaserwis.pl

 • Centrum Integracji Społecznej w Tarnowie
  Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST
  ul. Hodowlana 5, 33-100 Tarnów
  www.resgest.pl 

 

Powiat wadowicki

 • Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom „Nadzieja”
  34-122 Wieprz 424
  www.nadzieja.wieprz.pl