Działania i cele Tygodnia ES

W zakresie działań informacyjnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w partnerstwie z małopolskimi uczelniami wyższymi organizuje cykliczną jesienną imprezę, wpisaną w Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, której odbiorcami są studenci - potencjalni liderzy przedsiębiorstw społecznych.

Celem Tygodnia Ekonomii Społecznej jest popularyzacja wiedzy o ekonomii społecznej w środowisku studenckim poprzez warsztaty, seminaria, wizyty studyjne w podmiotach ekonomii społecznej (PES) połączone z dyskusją z liderami i pracownikami PES, debatę oksfordzką, pokaz filmów oraz inne formy, które w sposób praktyczny, przystępny i ciekawy przybliżają przedsiębiorczość społeczną małopolskim studentom.

Poza przedstawieniem informacji nt. ekonomii społecznej, studenci są włączani w dyskusję nad możliwościami rozwoju tego typu inicjatyw. W sumie, we wszystkich wydarzeniach z lat 2010-2018 udział wzięło 5017 studentów.

Poniżej do pobrania sprawozdania z poszczególnych edycji Tygodnia Ekonomii Społecznej:

2018
2016
2015
2014
2013
2012
2011