Raporty z badań | Publikacje | Monitoringi

  • 2017  "Model franczyzy społecznej – stołówka szkolna prowadzona przez spółdzielnię socjalną".   POBIERZ

  • 2016   "Monitoring Sektora Ekonomii Społecznej w Małopolsce za rok 2015".   POBIERZ

  • 2015   "Monitoring Sektora Ekonomii Społecznej w Małopolsce za rok 2014".   POBIERZ

  • 2014   "Monitoring Sektora Ekonomii Społecznej w Małopolsce za rok 2013".   POBIERZ

  • 2013   "Regionalny Plan Rozwoju ES w Województwie Małopolskim 2014-2020".   POBIERZ
  • 2013   "Instrumenty Ekonomii Społecznej w Rozwoju Lokalnym".   POBIERZ
  • 2013   "Monitoring Sektora Ekonomii Społecznej w Małopolsce za rok 2012".   POBIERZ
  • 2013   "Lombardzkie Mechanizmy Finansowe Wspierające ES".   POBIERZ

  • 2012   "Monitoring Sektora Ekonomii Społecznej w Małopolsce za rok 2011".   POBIERZ

  • 2011   "Monitoring Sektora Ekonomii Społecznej w Małopolsce za rok 2010".   POBIERZ