Pomoc szyta na miarę - małopolskie przedsiębiorstwa społeczne szyją maseczki dla potrzebujących!

Kategoria: Aktualności Dodane: 16.04.2020

Przedsiębiorstwa społeczne z województwa małopolskiego podobnie jak inne instytucje włączyły się w walkę z epidemią koronawirusa.

W ramach akcji pn. „Pomoc szyta na miarę” ogłoszonej przez Samorząd Województwa Małopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie do końca kwietnia 2020 r. pracownicy 5 firm społecznych:

  • Spółdzielni Socjalnej Albert z Chełmka,
  • Spółdzielni Socjalnej Sękowskie Smaki z Sękowej,
  • Społeczna 21 sp. z o.o. z Krakowa,
  • Okno na Świat Spółdzielni Socjalnej ze Słopnic oraz 
  • Spółdzielni Socjalnej Serce Pogórza z Dzierżanin

uszyją 12.500 bawełnianych maseczek wielorazowego użytku.

Zdezynfekowane i zapakowane w folię trafią do pracowników i podopiecznych instytucji sektora pomocy społecznej, przede wszystkim domów pomocy społecznej.

Na realizację akcji zostaną przeznaczone środki w wysokości 49.400,00 zł. pochodzące z projektu Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap II.

 Ponadto, Województwo Małopolskie koordynuje działania identyfikujące wytwórców maseczek z różnych instytucji, m.in. warsztatów terapii zajęciowej czy kół gospodyń wiejskich. Wszystko po to, aby te niezbędne dziś środki ochronne jak najszybciej dotarły do właściwych odbiorców z sektora pomocy społecznej. Tego typu koordynacja pozwala w efektywny sposób wykorzystać społeczne zaangażowanie i gotowość wielu osób do niesienia pomocy i przyczynia się do zaspokojenia pilnych potrzeb kadry i podopiecznych placówek pomocy społecznej w środki ochrony osobistej.

 

 

Udostępnij stronę