Wsparcie finansowe

Rekrutacja na II nabór !!! 

 

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją występowania koronawirusa (wirus SARS-COV-2) w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne oraz mając na uwadze rekomendacje i zalecenia odpowiednich służb oraz władz, informujemy, iż zostały wprowadzone ograniczenia dotyczące osobistego załatwiania spraw, a w szczególności organizacji spotkań, świadczenia usług doradztwa oraz przyjmowania wniosków i dokumentów.

 Informujemy, że nabór formularzy rekrutacyjnych na drugi nabór odbędzie się w terminie od 6.04.2020 do 21.04.2020

 Zmianie ulega forma składania formularzy tj. formularze prosimy składać podpisane w wersji elektronicznej (skan) na adresy mailowe: wojciech.bednarek@mistia.org.pl oraz anna.stebnicka@mistia.org.pl.

 

Biuro projektu będzie nieczynne wszelkie zapytania dot. projektu oraz rekrutacji proszę kierować na adresy mailowe: wojciech.bednarek@mistia.org.pl  oraz anna.stebnicka@mistia.org.pl  lub pod numer telefonu 669 326 003

 

Za utrudnienia przepraszamy

Zespół projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2 Krakowski Obszar Metropolitalny 

 

 

Udzielamy wsparcia szkoleniowo-doradczego osobom zainteresowanym założeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego lub utworzeniem miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

 

Oferta MOWES KOM dla grup inicjatywnych:

1. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w 3 obszarach ważnych z punktu widzenia planowanego przedsięwzięcia tj.:

  • wiedzy z zakresu powoływania i aspektów prawnych funkcjonowania PS,
  • aspektów finansowych i biznesowych prowadzenia PS,
  • potrzeb dotyczących kwalifikacji i umiejętności zawodowy członków grupy inicjatywnej.

2. Opracowanie kompletnego Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) dla uczestników.

3. Wsparcie szkoleniowe poprzez realizację cykli szkoleniowych złożonych z 2 bloków tematycznych:

  • blok 1 – aspekty prawne i zasady funkcjonowania, specyfika działalności gospodarczej prowadzonej w formie PS, odpowiedzialność prawna
  • blok 2 – finansowe aspekty funkcjonowania PS, planowanie działalności, księgowość, koszty działania w tym obciążenia podatkowe, odpowiedzialność finansowa.

4. Doradztwo biznesowe (obejmujące m.in. zasady planowania w biznesie, tworzenie biznesplanu na potrzeby dotacji) realizowane przez doradcę biznesowego.

5. Doradztwo kluczowe (obejmujące m.in. pomoc w dopełnieniu formalności związanych z rejestracją podmiotu, pomoc organizacyjną w znalezieniu lokalu, czy odpowiedniego sprzętu) realizowane przez doradcę kluczowego.

6. Doradztwo specjalistyczne obejmujące m.in. finanse, porady prawne, marketing itp.  

7. Wsparcia finansowe na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym dla uczestników projektu w maksymalnej kwocie 21.020,00 zł na utworzenie jednego miejsca pracy.

8. Wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej kwocie 2250,00 zł miesięcznie na jedno utworzone miejsce pracy wypłacane przez 6 miesięcy.

9. Wsparcie pomostowe merytoryczne po zarejestrowaniu podmiotu.

 

 Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i podmioty!

 

Regulamin rekrutacji oraz załączniki:

REGULAMIN -Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo doradczym -zadanie 2

ZAŁĄCZNIK 1A - FORMULARZ REKRUTACYJNY - OSOBY FIZYCZNE

ZAŁĄCZNIK 1B - FORMULARZ REKRUTACYJNY - OSOBY PRAWNE

ZAŁĄCZNIK 2 - FORMULARZ POMYSŁU BIZNESOWEGO 

ZAŁĄCZNIK 3A - KARTA OCENY FORMALNEJ - OSOBY FIZYCZNE  

ZAŁĄCZNIK 3B - KARTA OCENY FORMALNEJ - OSOBY PRAWNE

ZAŁĄCZNIK 4 - KARTA OCENY POMYSŁU BIZNESOWEGO 

ZAŁĄCZNIK 5 -  KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

ZAŁĄCZNIK 6A - KARTA OCENY GRUPY INICJATYWNEJ - OSOBY FIZYCZNE

ZAŁĄCZNIK 6B - KARTA OCENY GRUPY INICJATYWNEJ - OSOBY PRAWNE

ZAŁĄCZNIK 7A - UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA Z OSOBĄ FIZYCZNĄ

ZAŁĄCZNIK 7B - UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA Z OSOBĄ PRAWNĄ

ZAŁĄCZNIK 7C - UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA Z OSOBĄ PRAWNĄ Z POMOCĄ DE MINIMIS