Dane kontaktowe

Kontakt subregion krakowski

 

Punkt informacyjny

Punkt Coworkingu Społecznego
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA
ul. Szlak 65 Kraków (Sala na parterze)

 

 

 

 

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 16:00

Telefon

tel.: 669 326 003

 


SUBREGION KRAKOWSKI (Krakowski Obszar Metropolitalny) obejmuje powiaty: bocheński, krakowski, m. Kraków, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki

Punkt Coworkingu Społecznego w ramach projektu "MOWES 2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Krakowski Obszar Metropolitalny"

ul. Szlak 65 Kraków (sala na parterze)

tel. 669 326 003, email: mowes@mistia.org.pl 

 

Osoby oraz instytucje zainteresowane działaniami wspierającymi rozwój ekonomii społecznej (animacja lokalna, tworzenie oraz rozwijanie działalności podmiotów ekonomii społecznej np. fundacji, stowarzyszeń itp. oraz przedsiębiorstw społecznych na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego tj. m. Kraków oraz powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego lub wielickiego) zapraszamy do kontaktu z doradcami pierwszego wsparcia oraz bezpłatnego korzystania z Punktu Coworkingu Społecznego (m.in. komputera, Internetu, przestrzeni przystosowanej do pracy).

 

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) to kompleksowe wsparcie dla podmiotów i inicjatyw z obszaru ekonomii społecznej.

Naszym celem jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej w subregionie Krakowski Obszar Metropolitalny, w szczególności poprzez:

zwiększenie aktywności mieszkańców i grup inicjatywnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej poprzez utworzenie nowych podmiotów,
zwiększenia zaangażowania partnerów publicznych (instytucji rynku pracy i pomocy społecznej) oraz przedsiębiorców w rozwój sektora ekonomii społecznej,
zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze poprzez utworzenie nowych miejsc pracy,
zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych poprzez utworzenie nowych podmiotów,
zwiększenie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz osób z nimi współpracujących.
 

PARTNERZY TWORZĄCY AKREDYTOWANY MOWES


Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP) - wsparcie istniejących PES
Siedziba FGAP: ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11, 31-515 Kraków, tel. 12 423 76 05
Biuro projektu: ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków

www.fundacjagap.pl

Sprawozdania z działalności OWES FGAP:
Sprawozdanie z działalności FGAP w obszarze ES - 2014 rok
Sprawozdanie z działalności FGAP w obszarze ES - 2015 rok
Sprawozdanie z działalności FGAP w obszarze ES - 2016 rok
Sprawozdanie z działalności FGAP w obszarze ES - 2017 rok
Sprawozdanie z działalności FGAP w obszarze ES - 2018 rok
Sprawozdanie z działalności FGAP w obszarze ES - 2019 rok

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. (ARMZ)
ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
tel. 32 645 19 68, www.armz.pl

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (BIS) - wsparcie w zakładaniu organizacji pozarządowych oraz wsparcie grup nieformalnych, współpraca z JST
ul. Krasickiego 18, lok. I piętro, 30-503 Kraków
tel. 12 412 15 24, bis-krakow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Demokracji (MISTiA) - wsparcie w zakładaniu przedsiębiorstw społecznych
ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków
tel. (12) 633-51-54, www.mistia.org.pl

Spółdzielnia Socjalna OPOKA (OPOKA)
ul. Hutnicza 26, 32-310 Chechło
tel. 32 307 02 67, http://opokas.pl/

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP) - wsparcie spółdzielni
ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa
Biuro projektu:
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
ul. Malborska 65, 30-646 Kraków
tel. 12 655 10 17, http://www.spoldzielnie.org.pl/

 

 

Poniżej udostępniamy Państwu adres email, na który można zgłaszać wszelkie uwagi, skargi i pochwały dotyczące funkcjonowania Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej:

mowes@fundacjagap.pl

 

Wszelkie uwagi dotyczące jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej przez Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej mogą Państwo zgłaszać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

akses@mrpips.gov.pl 

 

Poniżej aktualna wersja Standardów OWES (obowiązująca od 7 listopada 2019 r.):

STANDARDY OWES

Lokalizacja