Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów reintegracyjnych

Zapraszamy Podmioty Ekonomii Społecznej m.in. Stowarzyszenia, Fundacje, Spółdzielnie pracy, Sp. z o.o. non-profit oraz podmioty reintegracyjne, w tym: WTZ, CAS, CIS, ZAZ do udziału w projekcie MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska Zachodnia.

Szanowni Państwo informacje o rekrutacji dla wyżej wymienionych organizacji do projektu MOWES2 dla Małopolski Zachodniej znajdują się w zakładce AKTUALNOŚCI - zapraszamy do ich śledzenia.
Wszelkie informacje o możliwości uzyskania wsparcia znajdą Państwo poniżej, oraz poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej. W razie pytań zachęcamy do pozostawienia kontaktu do siebie TUTAJ. Odezwiemy się do Państwa.

 --

Zapraszamy również istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne - termin rekrutacji od 01 do 04 lutego 2020 r. Wsparcie jest realizowane przez Spółdzielnię Socjalną "OPOKA" z Chechła.

Informacje o szczegółach wsparcia mogą Państwo uzyskać telefonicznie lub e-mailem w Spółdzielni Socjalnej "OPOKA" tel. 606-903-537, e-mail: biuro.mowes@opokas.pl. Dokumenty rekrutacyjne (dostępne na dole strony) należy złożyć w terminie rekrutacji w Punkcie Coworkingu Społecznego przy ul. Żuradzkiej 3B, 32-300 Olkusz.

 --

Doradztwo, szkolenia i specjalistyczne wsparcie, które pomoże lepiej wykorzystać potencjał Waszej organizacji, ułatwi zmaganie się z bieżącymi wyzwaniami i zbuduje podstawy przyszłego rozwoju.

To tylko kilka elementów z szerokiej oferty bezpłatnego wsparcia, jakie można uzyskać zgłaszając się do Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES2).

Jeśli prowadzisz lub jesteś zaangażowany w działalność fundacji, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa społecznego lub innego podmiotu ekonomii społecznej możesz ubiegać się o udział w rozbudowanym systemie wsparcia, jaki oferuje MOWES2.

Celem procesu doradczego MOWES2 będzie rozwój Waszej organizacji.

Razem z przydzielonym Wam doradcą i doświadczonymi ekspertami zdiagnozujecie potrzeby Waszej organizacji i przygotujecie dostosowany do Waszych potrzeb Indywidualny Plan Wsparcia. Określicie zestaw działań, ułatwiający pokonywanie stojących przed Wami wyzwań.

Opracowany specjalnie dla Waszej organizacji Indywidualny Plan Wsparcia może obejmować następujące elementy:

 • przygotowanie i wdrożenie strategii rozwoju,
 • opracowanie i wprowadzenie na rynek nowej oferty,
 • udoskonalenie dotychczasowego sposobu produkcji lub świadczenia usług,
 • wdrożenie planu naprawczego,
 • rozwój kwalifikacji kadry,
 • opracowanie strategii marketingowych, czy biznes-planów,
 • pomoc w pozyskiwaniu środków grantowych i innych,
 • umożliwienie nawiązania kontaktów i poznanie osób pracujących w podobnych organizacjach.

 

NASZA OFERTA to przede wszystkim:

 • Wsparcie merytoryczne nakierowane na rozwój Waszej organizacji,
 • Indywidualne podejście (wsparcie bieżących i strategicznych działań organizacji na każdym etapie rozwoju),
 • Stała współpraca z doradcami kluczowymi i biznesowymi,
 • Profesjonalne doradztwo, szkolenia i specjalistyczne usługi dotyczące różnych aspektów zarządzania organizacją,
 • Wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy podmiotami,
 • Indywidualna Ścieżka Wsparcia opracowana dla każdej organizacji.

W ramach projektu "MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia" ww. działania realizowane są poprzez realizację Zadania 4 – Wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej (Partnerzy odpowiedzialni: Fundacja GAP, Spółdzielnia Socjalna OPOKA i Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy).

 

Projekt MOWES wspiera:
Stowarzyszenia, fundacje, spółki non-profit, Centra i Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty terapii zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Koła gospodyń wiejskich, Kluby sportowe (w przypadku posiadania KRS), Ochotnicze Straże Pożarne (w przypadku posiadania KRS), ,  Kościelne osoby prawne, Kluby Sportowe, Sp. z o.o., S.A. (wg ustawy o sporcie), Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

By zgłosić się do udziału w projekcie należy:

(1) uzupełnić formularz rekrutacyjny (zał. nr 1 do regulaminu), a następnie (2) podpisać zgodnie z reprezentacją z KRS oraz (3) dostarczyć do Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej (ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11 31-515 Kraków) lub przesłać skan podpisanych dokumentów na mail mowesmz@fundacjagap.pl.
Wraz z formularzem należy do nas dostarczyć: (1) statut organizacji oraz (2) wydruk z KRS.
Po przesłaniu tych dokumentów i rozpatrzeniu zgłoszenia procedura wygląda następująco:
1. Zostanie do Państwa organizacji przypisany doradca kluczowy, który będzie Państwa opiekunem i będzie się kontaktował z przedstawicielami organizacji przez cały okres objęcia wsparciem.
2. Doradca kluczowy zadzwoni do Państwa, by potwierdzić pozytywny przebieg rekrutacji i umówić się na rozmowę diagnostyczną (ok. 60 - 90 minut) w dogodnym dla Państwa miejscu i terminie.
3. Po realizacji rozmowy doradca opracuje diagnozę organizacji i zaproponuje w jej ramach wsparcie dopasowane do Państwa potrzeb (np. w formie doradztwa indywidualnego, doradztw grupowych itp.).

Pracownicy Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (Fundacja GAP):

Doradca kluczowy:

 • Jarosław Żerulik 
 • dr Norbert Laurisz

Doradca biznesowy:

 • mec. Tomasz Kucharski

Biuro projektu znajduje się w Krakowie przy ul. Olszańskiej 5 (w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych OM, budynek Centrum Medycznego) i jest czynne w poniedziałki w godzinach 09:00 - 12:00.

Pracownicy MOWES dostępni są również w siedzibie Fundacji GAP codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 – 16:00.

Kontakt do siedziby Fundacji GAP:
tel: (12) 423 76 05 wew. 22
e-mail: mowesmz@fundacjagap.pl

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia dogodnego terminu i miejsca spotkania  (istnieje możliwość spotkania w terenie).

Regulamin wsparcia podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń i podmiotów reintegracyjnych) w Fundacji GAP

 

Regulamin udziału w szkoleniach dla podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń i podmiotów reintegracyjnych) w Fundacji GAP

 • Załącznik nr 1A – Formularz rekrutacyjny dla PES będących Uczestnikami projektu (szkolenie jednodniowe i cykl)
 • Załącznik nr 1B – Formularz rekrutacyjny dla PES nie będących Uczestnikami projektu (szkolenie jednodniowe i cykl)
 • Załącznik nr 1C – Formularz osób delegowanych przez PES (formularz danych osobowych)
 • Załącznik nr 2a – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
 • Załącznik nr 2b – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym
 • Załącznik nr 3 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego
 • Załącznik nr 4 – Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego

 

Dokumenty rekrutacyjne dla istniejących Przedsiębiorstw Społecznych w ramach wsparcia realizowanego przez Spółdzielnię Socjalną "OPOKA"

Ο REGULAMIN ZADANIE 4 - USŁUGI WSPARCIA ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Ο ZAŁĄCZNIK 1A - FORMULARZ REKRUTACYJNY - OSOBY PRAWNE 

Ο ZAŁĄCZNIK 1B - FORMULARZ REKRUTACYJNY - OSOBY FIZYCZNE

Ο ZAŁĄCZNIK 2A - FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

Ο ZAŁĄCZNIK 2B - FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ...

Ο ZAŁĄCZNIK 3 - WZÓR UMOWY O UDZIELENIU WSPARCIA

Ο ZAŁĄCZNIK 4 - WZÓR KARTA OCENY