Lista aktualności

16.03.2020
Rekrutacja organizacji pozarządowych i podmiotów reintegracyjnych [NOWY termin: 15.04.2020!]

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty reintegracyjne do udziału w kolejnym naborze oraz we wsparciu w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska Zachodnia.

więcej...
10.03.2020
Ostateczne wyniki oceny merytorycznej wsparcie finansowe – I nabór

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej w ramach I naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym (projekt „MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia...

więcej...
2.03.2020
Wyniki oceny merytorycznej wsparcie finansowe – I nabór

Informujemy, iż została zakończona ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach I naboru projektu „MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska...

więcej...
21.02.2020
Rekrutacja na drugi nabór trwa !!!

Informujemy, że od dnia 21 lutego 2020 roku przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne na drugi nabór Grup Inicjatywnych zainteresowanych pozyskaniem dotacji na utworzenie nowego lub przystąpienie do istniejącego...

więcej...
12.02.2020
Wyniki oceny formalnej wsparcie finansowe MOWES2 – I nabór

Informujemy, iż została zakończona ocena formalna Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach I naboru projektu „MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska...

więcej...