Dane kontaktowe

 

Kontakt subregion zachodni

 

 

Punkt informacyjny

Punkt Coworkingu Społecznego
Spółdzielnia Socjalna Opoka
Olkusz, ul. Żuradzka 3B
tel.: 32 307 02 67

Punkt Coworkingu Społecznego
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
tel.: 32 623 06 35, 697 089 224

 

 

 

 

 

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
9:00 - 13:00

 

 

 

 


SUBREGION ZACHODNI (Małopolska Zachodnia) obejmuje powiaty:

  • chrzanowski
  • olkuski
  • oświęcimski
  • wadowicki

Od sierpnia 2016 roku przy Spółdzielni Socjalnej OPOKA i Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. działa Punkt Coworkingu Społecznego (w ramach projektu "MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska Zachodnia).

Osoby oraz instytucje zainteresowane działaniami wspierającymi rozwój ekonomii społecznej (animacja lokalna, tworzenie oraz rozwijanie działalności podmiotów ekonomii społecznej np. fundacji, stowarzyszeń itp. oraz przedsiębiorstw społecznych na terenie Małopolski Zachodniej (tj. powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego) zapraszamy do kontaktu z doradcami pierwszego wsparcia oraz bezpłatnego korzystania z Punktu Coworkingu Społecznego (m.in. komputera, Internetu, przestrzeni przystosowanej do pracy).

 

PARTNERZY TWORZĄCY AKREDYTOWANY MOWES


Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP) - wsparcie organizacji pozarządowych
ul. ks. bp. W. Bandurskiego 58/11, 31-515 Kraków
tel. 12 423 76 05, www.fundacjagap.pl

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. (ARMZ)
ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
tel. 32 645 19 68, www.armz.pl

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (BIS) - wsparcie w zakładaniu organizacji pozarządowych oraz wsparcie grup nieformalnych, współpraca z JST
ul. Krasickiego 18, lok. I piętro, 30-503 Kraków
tel. 12 412 15 24, bis-krakow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Demokracji (MISTiA) - wsparcie w zakładaniu przedsiębiorstw społecznych
ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków
tel. (12) 633-51-54, www.mistia.org.pl

Spółdzielnia Socjalna OPOKA (OPOKA)
ul. Hutnicza 26, 32-310 Chechło
tel. 32 307 02 67, http://opokas.pl/

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP) - wsparcie spółdzielni
ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa
Biuro projektu:
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
ul. Malborska 65, 30-646 Kraków
tel. 12 655 10 17, http://www.spoldzielnie.org.pl/

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dn. 3 marca 2016 r. przyznał Partnerstwu tworzącemu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

 

Oferta Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowana jest w ramach projektów „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” oraz „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Okres realizacji projektów: 1 sierpnia 2016 roku – 31 lipca 2019 roku.

 

Poniżej udostępniamy Państwu adres email, na który można zgłaszać wszelkie uwagi, skargi i pochwały dotyczące funkcjonowania Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej:

mowesmz@fundacjagap.pl

 

Wszelkie uwagi dotyczące jakości świadczonych usług wsparcia ekonomii społecznej przez Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej mogą Państwo zgłaszać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

akses@mrpips.gov.pl 

Lokalizacja