Szkolenia, doradztwo, usługi

W ramach projektu "Małopolski Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion sądecki" oferujemy bezpłatnie:

 • Podmiotom Ekonomii Społecznej, w tym spółdzielniom socjalnym, stowarzyszeniom, fundacjom, CIS, KIS, ZAZ, WTZ i innym
  • doradztwo kluczowe
  • szkolenia wyjazdowe
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia Przedsiębiorstwa Społecznego
  • warsztaty z zakresu opracowywania wniosków grantowych na inicjatywy ES
  • granty do 10 tys. zł
  • warsztaty dotyczące rozliczania grantów
  • szkolenia zawodowe
 • Osobom fizycznym chcącym założyć podmiot ekonomii społecznej:
  • doradztwo kluczowe
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej
  • Miejsce na potrzeby biura dla nowotworzonego/utworzonego w ramach projektu PES wraz z infrastrukturą biurową
 • Społeczności lokalnej, w tym jednostkom samorządu terytorialnego:
  • doradztwo kluczowe
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych

Szczegóły dostępne w Inkubatorze Ekonomii Społecznej w Nowym Sączu, przy ul. Nawojowskiej 4, tel.: (+48) 781 651 201