Animacja

W ramach projektu "Małopolski Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki" oferujemy bezpłatnie:

Podmiotom Ekonomii Społecznej, w tym spółdzielniom socjalnym, stowarzyszeniom, fundacjom, CIS, KIS, ZAZ, WTZ i innym:

 • spotkania animacyjne
 • szkolenia tematyczne
 • wizyty stażowe
 • wizyty studyjne

 

Osobom fizycznym chcącym założyć podmiot ekonomii społecznej:

 • szkolenia dla Liderów Inicjatyw Społecznych
 • spotkania animacyjne
 • wizyty stażowe
 • wizyty studyjne
 • konsultacje i doradztwo

 

Społeczności lokalnej, w tym jednostkom samorządu terytorialnego:

 • spotkania animacyjne
 • wizyty stażowe
 • wizyty studyjne
 • konsultacje i doradztwo

Szczegóły dostępne w Inkubatorze Ekonomii Społecznej w Nowym Sączu, przy ul. Nawojowskiej 4, tel.: (+48) 781 651 201