Usługi wsparcia istniejących PES

Usługi doradczo-specjalistyczne w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”